Arkiv för februari, 2010

torsdag, februari 11th, 2010

Nothing in the world can take the place of persistence.

Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men with talent.

Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb.

Education will not; the world is full of educated derelicts.

Persistence and determination alone are omnipotent.

The slogan “press on” has solved and always will solve the problems of the human race.

—-Calvin Coolidge—

Ny utmaning

onsdag, februari 10th, 2010

Idag börjar jag äta ett kosttillskott som heter FLX. Följ resultatet under fliken ”Ny utmaning”

Samband mellan läsk & cancer

onsdag, februari 10th, 2010

cocaEnligt en ny studie löpte personer som drack två eller fler läsk i veckan en betydligt högre risk att drabbas av pankreascancer, som är en av de mest dödliga cancerformerna. Söta drycker som till exempel läsk har länge misstänks öka risken för pankreascancer. Ett forskarlag vid universitetet i Minnesota, USA, påpekar dock att det vetenskapliga underlaget är aningens magert. 

Det samband som forskarna kunde se var att de som drack två eller fler läsk i veckan löpte 87 procent ökad risk att drabbas av cancer i pankreas jämfört med dem som inte drack läsk (en läsk definierades som ett glas motsvarande 25 centiliter).

Eventuella invändningar mot studien är att resultaten baserar sig på ett relativt litet antal fall av cancer. Man kan till exempel tänka sig att personer som dricker mycket läsk även konsumerar sämre mat, vilket innebär att det inte behöver vara just läsken som är den bakomliggande orsaken. Men forskarna har justerat resultaten för faktorer som till exempel matvanor och drar slutsatsen att regelbunden läskkonsumtion kan spela en roll för utveckling av cancer i pankreas

Källa: Netdoktor.se


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu