Postade taggar ‘Växthuseffekt’

Varmare än på 12 000 år

tisdag, december 8th, 2009

solen

En ny studie från Nasa visar att världstemperaturen har nått en punkt som är högre än den varit på nästan 12 000 år. Även annan forskning pekar på samma resultat.

– De senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med 0,6 grader. Vi kan vänta oss en kraftig temperaturstegring framöver, säger Erik Kjellström som är klimatforskare vid SMHI.

Klimatet blir allt varmare och det är människan som orsakat det. Bakom klimatförändringarna ligger nämligen ökningen av växthusgaserna i atmosfären, som anses vara den viktigaste faktorn i den globala uppvärmningen. Den främsta källan till ökningen av växthusgaserna är förbränningen av fossila bränslen som olja och naturgas.

– Ända sedan industrialismens början kan man se en påverkan på klimatet som människan orsakat. Det finns inga andra hållbara teorier till temperaturstegringen, säger Erik Kjellström.

– Våra resultat visar att vi kommer allt närmare farliga nivåer av föroreningar som människor gjort sig skyldiga till, Faktum är att det börjar bli så varmt att vi börjar närma oss en topp som inte uppnåtts på en miljon år, säger James Hansen vid Nasas Goddard-institut för rymdstudier.

Om den globala uppvärmningen når två eller tre grader högre, kommer vi enligt honom se förändringar som gör jorden till en annan planet än vad vi är vana vid.

Läs hela artikeln; Aftonbladet.se


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu