Postade taggar ‘Depression’

Säsongsbunden depression(Seasonal Affective Disorder (SAD)

måndag, oktober 12th, 2009

Fall Colors

Det finns en speciell typ av depression som kallas säsongsbunden depression och som följer årstidernas utveckling.

I mitten av 1980-talet beskrev den amerikanske forskaren Norman Rosenthal ett tillstånd som han kallade SAD, Seasonal Affective Disorder (årstidsbunden depression). Det avsåg personer som redan tidigare haft så kallad egentlig depression eller bipolär sjukdom, som under minst två år i följd drabbats av depressioner under höst eller vinter och som tillfrisknar under den ljusa delen av året. (Numera omfattar SAD äv en säsongsbundna depressioner under vår och sommar.)

Den exakta förekomsten av SAD är inte känd – siffror mellan 1 och 10 procent förekommer i litteraturen. Redan tidigt framkastades idén att eftersom SAD varierar med årstiden borde exponering för ljus kunna lindra symtomen. Därefter har ett stort antal studier prövat effekten av ljusbehandling

De vanligaste symptomen förutom nedstämdhet och ökad aptit är minskad koncentrationsförmåga, minskad fysisk aktivitet, trötthet på dagen, problem på arbetet, likgiltighet, minskad sexuell lust och sömnstörningar (oftast ökad sömn).

Orsaken till SAD är att våra ögon inte utsätts för tillräckligt med ljus under de mörka årstiderna, men brist på ljus behöver inte vara den enda orsaken..

Ljuset är nödvändigt för regleringen av melatoninbildningen i hjärnan. Melatonin är hjärnans sömnmedel som produceras nattetid och när vi annars befinner oss tillräckligt lång tid i mörker. Dagtid minskar eller avbryts bildandet av melatonin ganska snabbt när tillräckliga ljusmängder når vår näthinna i bakre ögat. Sommartid får vi mer än tillräckligt med ljus för att den här dygnsrytmiken ska fungera normalt.

Det märks tydligt att många fler söker hjälp för sin höst- eller vinterdepression efter en regnig sommar jämfört med om det varit varmt och soligt. Ljus förbättrar ditt humör, ger dig bättre koncentrationsförmåga samt ökar din aktivitetsnivå och vitalitet. Vårt humör påverkas av hormonerna serotonin och melatonin, vars halter varierar med både tid på dagen och årstid. Det har visat sig att bildandet av dessa humörhormoner aktiveras varje gång du exempelvis betraktar en solnedgång medan produktionen avbryts när du befinner dig i mörker. Det är därför depression inte är lika vanligt bland människor som lever på soligare breddgrader.

Om du känner dig deprimerad, sök läkarhjälp hos din vårdcentral!


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu