Fetmaepidemin hejdad?

mattband

För första gången på sjuttio år blir antalet överviktiga och feta inte fler i Sverige. Det visar ny statistik som presenteras på Läkarstämman.

Ända sedan andra världskrigets slut har svenskarna stadigt gått upp i vikt och viktökningen fortsatte ända till 2004, då viktkurvorna sakta började plana ut. Sedan dess är 54 procent av de svenska männen och 39 procent av kvinnorna överviktiga eller feta.

Fortfarande är varannan svensk överviktig eller fet och det innebär att mellan fyra och fem miljoner svenskar har en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och för tidig död som en följd av sin vikt.

Övervikten kostar enligt Folkhälsoinstitutets beräkningar samhället totalt omkring 17 miljarder kronor varje år.

Källa: Netdoktor

Taggar: ,

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu